Ina van Andel: praktijk voor klassieke homoeopathie

Themadagen / Themamiddagen 2019

De 4 bij elkaar horende themamiddagen van dit jaar staan in het teken van ‘Het medicijnwiel kunstzinnig beleven’.

Het pad van het Zuiden op 19 mei, het Westen op 23 juni, het Noorden op 22 september en het Oosten op 13 oktober.

Deze dagen zijn van 11:00 tot 17:00 uur, inclusief lunch.


  • De cursus ‘Helende Verhalen’ voor kinderen gaat op verzoek plaatsvinden.
  • De cursus in Afrika kan doorgaan met minimaal 6 deelnemers, en zal waarschijnlijk in het najaar plaatsvinden.
  • Eerste hulp met Homoeopthie: vier avonden van 20:00 tot 22:00 uur. 16 april, 23 april, 7 mei, 14 mei 2019 en een 5e avond in overleg na de zomervakantie.
  • Feesten met een thema. Kunstzinnig, spiritueel of muziekaal, op verzoek kan het allemaal.

Meer informatie of opgeven? Bel of mail 0186-691562 / 06-22986416 / praktijk@inavanandel.nl

Mevr. C.P. (Ina) van Andel
Licentienummer: 170005R
Beroepsvereniging: NVKH

Westdijk 16
3267 LV Goudswaard

Telefoon: 0186-691562
E-mail: praktijk@inavanandel.nl