Ina van Andel: praktijk voor klassieke homoeopathie

Themadagen / Themamiddagen 2020

De 4 bij elkaar horende themamiddagen staan in het teken van ‘Het medicijnwiel kunstzinnig beleven’. Het pad van het Zuiden op 17 mei, het Westen op 28 juni, het Noorden op 13 september en het Oosten op 11 oktober.

Deze dagen zijn van 11:00 tot 17:00 uur, inclusief lunch.


  • De cursus ‘Helende Verhalen’ voor kinderen gaat op verzoek plaatsvinden.
  • De cursus in Afrika kan doorgaan met minimaal 6 deelnemers, en zal waarschijnlijk in het najaar plaatsvinden.
  • Eerste hulp met Homoeopthie: vier middagen voor de zomervakantie en nog één datum in overleg.  De vier middagen zijn 19 mei, 2 juni, 16 juni en 23 juni. Tijdstip 14:00 uur tot 16:00 uur.
  • Feesten met een thema. Kunstzinnig, spiritueel of muziekaal, op verzoek kan het allemaal.

Meer informatie of opgeven? Bel of mail 0186-691562 / 06-22986416 / praktijk@inavanandel.nl.

Mevr. C.P. (Ina) van Andel
Licentienummer: 170005R
Beroepsvereniging: NVKH

Westdijk 16
3267 LV Goudswaard

Telefoon: 0186-691562
E-mail: praktijk@inavanandel.nl